Stereotypologia stosowana, czyli o obyczajach słów kilka

O tempora, o mores!  zakrzyknął by Cycero, gdyby tych czasów dożył. Właściwie o każdych czasach i o każdych obyczajach, każdego nowego pokolenia można by to powiedzieć. Niekoniecznie w języku starożytnych Rzymian. Pamiętam, gdy byłam w wieku młodocianym i skarżyłam się ojcu na niesprawiedliwe i szablonowe traktowanie młodzieży, mój mądry tat pokiwał głową i powiedział słowa, […]